SICAKLIK ve ISI tanımları ve aralarındaki farklar

Sayfada ve forumlarda genelde SICAKLIK ve ISI aynı anlamda kullanılmakta. Halbuki ikisi farklı şeylerdir.

Bizim ölçerek bulduğumuz SICAKLIKtır. Bunu şöyle açıklayabiliriz:

Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar :
1- Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür.
2- Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür.
3- Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir.
4- Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir.

Isı:
Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi mesela kalorimetre kabı ile ölçülür.

Sıcaklık:
Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları kinetik enerjilerinin ortalamasına (yaklaşık bir taneciğin kinetik enerjisine) sıcaklık denir.
Maddeyi oluşturan tanecikler sahip oldukları kinetik enerjileri birbirlerine çarpışma sonucu aktardıkları için her taneciğin kinetik enerjisi farklı olur ve birbirlerine çarptıklarında da kinetik enerjileri sürekli değişir. Aynı sıcaklıktaki maddenin taneciklerinin kinetik enerjileri farklı olduğu için sıcaklık, tek bir taneciğin değil, taneciklerin tamamının kinetik enerjilerinin ortalamasıdır. (Maddeyi oluşturan taneciklerin –moleküllerin– tek tek kinetik enerjileri aynı olabildiği gibi, farklı da olabilir. Bütün moleküllerin kinetik enerjileri toplanıp tanecik sayısına bölünürse, ortalama bir değer bulunur. Bu ortalama değer hangi maddede daha fazla çıkmış ise o maddenin sıcaklığı daha fazladır.)
Sıcaklık bir ölçümdür ve birimi derecedir. Sıcaklık, termometre ile ölçülür.

11 Beğeni

Isı sıfır olabilir ve sıfır ısı, ısı yok demektir. Sıcaklık sadece bir ölçektir sıfır derece ölçülen sıcaklık, sıcaklık yok demek değildir.

özellikle düşük sıcaklıklarda ısı kullanma eğilimi daha yüksektir. -40 derece sıcaklıkta demek hoşa gitmiyor ama doğrusu o şekildedir.

Uygun sıcaklık vardır, uygun soğukluk var mıdır inanın bilmiyorum ama ben soğukluk ölçen bir ölçeğe veya birime henüz rastlamadım. geliştirilmiş ve kullanılıyor olabilir, dedim ya ben bilmiyorum.

Teşekkürler Hasan üstat.

1 Beğeni

Harika. Bu başlığı açma fikriyle Viki’ye girdim. Evvelce açıldığını görünce yüreğime adeta su serpildi :smiley: Bu terimlerin yanlış kullanıldığını her gördüğümde ukalalık etmemek için kendimi zor tutuyorum.

3 Beğeni

Yanlış kullanımı her gördüğümde içimden “ısı değil sıcaklık” diyordum :joy:
Aslında kelvin kullansak ne güzel olur :smiley: Çok küçükken sıcaklığın sıfırın altına inmesi olayını bir türlü kavrayamıyordum.

1 Beğeni